Tips voor (groot)ouders

Door de jaren heen zijn er vele kinderfocustrainers geweest die tips, richtlijnen en handvatten hebben beschreven die bruikbaar zijn in het werken en het zijn met kinderen. De richtlijnen zijn beschikbaar om te fotokopiëren en aan te passen aan de noden van verschillende culturen en kinderen. Het is toegestaan om de plaatjes te kopiëren, mits voor niet-commercieel gebruik. Als je de richtlijnen gebruikt, s.v.p. even laten weten aan auteur Simon Kilner: .

Simon Kilner is een internationaal bekende Kinderfocuscoördinator en erkend door The Focusing Institute in New York, een non-profit organisatie.
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op veel van de originele ideeën van Marta Stapert, psychotherapeute en grondlegster van het focussen met kinderen. Ze zijn bedoeld om de formele training in Kinderfocussen te ondersteunen.
Veel dank gaat uit naar de deelnemers van Sparkling Energy, Kinderfocusconferentie in Nederland 2010, voor hun vele waardevolle ideeën en bijdragen. Vergissingen of onregelmatigheden zijn geheel de fout van de auteur.

Deze richtlijnen worden momenteel in verschillende talen vertaald. Als je deze richtlijnen wilt vertalen in je eigen taal, dan ben je meer dan welkom om dit te doen, zolang je Simon Kilner maar op de hoogte brengt en je vertaling ter beschikking stelt van anderen via de website. Meer artikelen, traininginformatie, contacten, e.d. rond het Kinderfocussen zijn beschikbaar via de website: www.focusing.org/chfc/.
De Nederlandse vertaling van de richtlijnen is gerealiseerd door de Stichting KinderFocussen en vertaald door Evelien Kroese, kinderfocustrainee: www.evelienkroese.nl. Opmerkingen en aanvullingen op inhoud en vertaling zijn van harte welkom en kunnen worden gestuurd aan het secretariaat van de Stichting KinderFocussen: .