Specialisatie: Opleiding KinderFocusCoach

Een Post-HBO-opleiding, ontwikkeld voor kindertherapeuten, leerkrachten en pedagogische hulpverleners.
En een tweede verdiepingsjaar (kinderfocuscentrumnederland.nl)

Wat doet de KinderFocusCoach

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect,vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de KinderFocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet

Omdat Focusing een filosofie en een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen. Elke lesdag worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je meteen kunt toepassen in je werk.

Inhoud lesdagen

Werkwijze

Alle onderdelen en facetten van de training zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.
Wij werken vanuit het leermodel dat werd ontwikkeld door Ynse Stapert.

Model-leren

Docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren

Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren

Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Deelname

De opleiding tot Kinder FocusCoach, verdeeld over 10 dagen gedurende 1 jaar, is toegankelijk voor iedereen die werkt of wil gaan werken met kinderen, zoals leerkrachten, therapeuten en pedagogische hulpverleners. Focuservaring is niet noodzakelijk. Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) HBO opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Docenten/Opleiders

De training wordt gegeven door Harriët Teeuw (www.deruimte-info.nl) en René Veugelers (www.ftcz.nl). Zij zijn gecertificeerde KinderFocusTrainers en coördinatoren van het kinderfocussen internationaal. Zij zijn erkend door “The Focusing Institute” (www.focusing.org) in New York.
Deze docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en in het geven van Focustrainingen en Focusopleidingen. Zij zijn daarin geschoold door Marta Stapert, de grondlegster van het Kinderfocussen.

KinderFocusTrainer

Daarnaast zullen er gastdocenten komen die als schoolcoach of KinderFocusTrainer werkzaam zijn in kinderdagverblijven en basissscholen.

Accreditaties

SRVB 30 punten, ABvC 60 punten
FAGT: in aanvraag

Deze jaartraining is onderdeel van de opleiding tot KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer.

Informatie

Meer informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij René Veugelers, of mobiel: 0031 6 36089557. Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.info en www.focusing.org/children.

Studiebelasting: 10 contactdagen in een jaar, zelfstudie 10-15 uur per maand. Lesdata: 10 dinsdagen van september 2016 t/m 2017.
Lestijden: van 11.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Qi Amersfoort
Toelating: Een relevante HBO-opleiding of vergelijkbare ervaring en opleiding.
Investering: € 1590 (inclusief inschrijfgeld, werkmap, supervisie en lesmateriaal *)
Certificering: Certificaat KinderFocusCoach, erkend door The Focusing Institute, New York.
Vraag een inschrijfformulier aan. Lees vooraf de Algemene voorwaarden.

*Inbegrepen literatuur

De Kunst van het luisteren - Marta Stapert
De kracht van innerlijk luisteren - Erna de Bruin
Handleiding bij het leren focussen en begeleiden, deel 1 - Ann Weiser Cornell en Mw Barbara Gavin.