Bestuur

In juni 2006 heeft Marta Stapert haar coördinatorschap overgedragen aan een jongere generatie. Sinds die tijd is het bestuur van de Stichting KinderFocussen gevormd door Jos van den Brand, Harriët Teeuw en René Veugelers. Sinds onze 7de KinderFocus dag hebben wij twee nieuwe bestuursleden erbij! Welkom Annemarie Kok-Pastoors en Caroline Rijkenberg! En sinds december 2016 weer een verandering: Jos van den Brand is weg en Gees Wagner-Visser is bij ons aangesloten.

Foto van René Klik op de foto voor een interview met de betreffende persoon over hun ervaring en visie omtrent het Focussen.


René en Harriët hebben ruime ervaring in het focussen en het focussen met kinderen in alle leeftijdscategorieën. Zij zijn gecertificeerde kinderfocustrainers en erkend door The Focusing Institute in New York. Zij zijn geschoold in het kinderfocussen door Marta Stapert, de grondlegster van het KinderFocussen. Jos is onderwijsbegeleider en wetenschappelijk medewerker van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Harriët is ambulant begeleider en beeldend therapeut en René is tevens beeldend therapeut en verpleegkundige.

Zij zijn door de jaren heen actief in het levend houden van het Focussen met Kinderen en inspireren van anderen, zoals docenten, ouders, therapeuten en groepswerkers. Daarnaast geven zij workshops, lezingen, vertalen boeken en ontwikkelen nieuwe methodieken.
Zij organiseren tevens elk jaar een kinder-netwerkdag. Dit jaar was dat voor het 5de jaar, met als doel kennismaken met KinderFocussen en verdiepen van de focusvaardigheden.
Daarnaast verzorgen zij de 60-urige specialisatie Focussen met Kinderen.