Accreditaties

De volgende beroepsverenigingen accrediteren de opleiding tot Kinderfocuscoach:
Nederlands Verbond van Psychologen, psychotherapeuten en Agogen
Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
UWV Werkbedrijf

In aanvraag

Federatie Vaktherapeutische Beroepen